fbpx

Najnowsza wersja Alibre Design v26 została wydana

Wszyscy użytkownicy z aktywną opieką techniczną mogą pobrać najnowszą wersję Alibre Design. UWAGA! Alibre umożliwia równoległą instalację wielu wersji, co umożliwia wygodną współpracę z osobami nie posiadającymi najnowszej wersji lub swobodne dokończenie projektów przed przejściem na nową wersję.

Wszyscy użytkownicy z aktywną opieką techniczną mogą pobrać najnowszą wersję Alibre Design. 

UWAGA! Alibre umożliwia równoległą instalację wielu wersji, co umożliwia wygodną współpracę z osobami nie posiadającymi najnowszej wersji lub swobodne dokończenie projektów przed przejściem na nową wersję. 

Oto lista wybranych ważnych ulepszeń: 

 • Wiele ulepszeń narzędzia Wymiarowanie w dokumentacji 2D.  
 • Wiele ulepszeń użycia narzędzia Wymiarowanie współrzędnościowe w dokumentacji 2D.  
 • Możliwość przyciągania i wyrównywania grotów strzałek wymiarowych podczas przeciągania wymiarów liniowych na w dokumentacji 2D 
 • Nowe narzędzie do ponownego połączenia nieprawidłowych wymiarów przy zachowaniu ich położenia i innych właściwości 
 • Ulepszony wygląd kilku adnotacji, w tym tolerancji wymiarów, celów odniesienia i ramek kontrolnych funkcji 
 • Nowa opcja umożliwiająca użytkownikowi wybór sposobu wyświetlania formatu daty w dokumentacji 2D 
 • Nowa opcja wyboru separatora dziesiętnego wyświetlanego w dokumentacji 2D, niezależnie od ustawień regionalnych 
 • Wprowadzono możliwość wyświetlania konfiguracji projektu w Eksploratorze rysunków i nadano użytkownikowi możliwość wyboru żądanej konfiguracji do ponownego rzutowania widoków rysunku 
 • Nowe pole kombi w oknie dialogowym „Właściwości arkusza” w dokumentacji 2D do wybierania szablonów rysunków w oparciu o standardy 
 • Dodano szablony rysunków DIN 2D 
 • Dodano obsługę dodatkowej linii „przerywanej” na symbolu spoiny na rysunku 2D zgodnie z normą ISO 
 • Zmieniono wszystkie ikony wyświetlane na Wstążkach/Paskach narzędzi/Menu/Eksploratorze projektu do formatu SVG w celu uzyskania ostrego, wyraźnego wyświetlania niezależnie od używanego skalowania systemu Windows 
 • Ulepszono narzędzie Podkład, dzięki czemu pozostaje on wyraźnie widoczne po dodaniu elementów części 

Alibre Design v26 można ściągnąć z naszej strony w dziale wsparcie -> instalatory lub za pośrednictwem automatycznych aktualizacji bezpośrednio w oprogramowaniu Alibre Design.