Czy mogę zasymulować moje ścieżki narzędzia i zobaczyć efekt przed obróbką?

Możesz i wręcz powinieneś. Symulowanie ścieżek narzędzi i podgląd tego, czego można się spodziewać, jest integralną częścią projektowania obróbki i może ujawnić błędy na znacznie wcześniejszym etapie tego procesu.