Jak nadać materiał dla stworzonej części?

W Alibre Design materiał nadaje się w Właściwościach projektu, w zakładce Właściwości fizyczne.

 

 

 

Tam możemy wybrać materiał dla naszej części, dodatkowo każdy materiał na przypisaną gęstość co umożliwia sprawdzenie wagi naszego elementu. W oknie możemy dobrać także styl kreskowania dla naszego elementu, który będzie później widoczny w przekrojach na rysunkach 2D.