Nie widzę narzędzi do skalowania szkicu, czy da się to zrobić?

Alibre Design nie posiada niestety wbudowanego narzędzia do skalowania szkiców. Jednakże można to zrobić za pomocą modułu Alibre Script. Wystarczy zaprogramować kopiowanie szkicu z nowym współczynnikiem skali.

Więcej informacji odnośnie skryptów znajdziesz tutaj.