Nie widzę narzędzi do skalowania szkicu, czy da się to zrobić?

Alibre Design nie posiada niestety wbudowanego narzędzia do skalowania szkiców. Jednakże można to zrobić za pomocą modułu Alibre Script. Wystarczy zaprogramować kopiowanie szkicu z nowym współczynnikiem skali. Więcej informacji odnośnie skryptów znajdziesz tutaj.

Czy jest możliwe wyłączenie automatycznych relacji w szkicu?

Tak. Automatyczne relacje domyślnie są włączone. Aby wyłączyć na stałe automatyczne relacje należy w menu standardowym w zakładce Szkic kliknąć w Ustawienia relacji…     Pojawi się okno, w którym możemy zaznaczyć, które relacje mają być wyszukiwane przez program, a

Jak sprawnie nadawać relacje w szkicu?

W Alibre Design relacje w szkicu można nadawać na kilka sposobów. Podczas szkicowania w zakładce Szkicowanie 2D wybieramy odpowiednią relację i wskazujemy elementy szkicu, którym chcemy nadać relacje. Po wybraniu odpowiedniej relacji program informuje nas w lewym dolnym rogu ekranu,

Czy jest możliwe narysowanie spirali Archimedesa w Alibre design?

Na chwilę obecną (wersja 2018.2) Alibre Design nie posiada narzędzia rysowania spirali Archimedesa. Jednakże od wersji programu 2018.1 został wprowadzony moduł Alibre Script, który pozwala w prosty sposób przy użyciu języka programowania Python zautomatyzować tworzenie części. Przykładowy skrypt, pozwalający narysować

Po co w pełni definiować szkic?

Dobrą szkołą rysowania szkiców w Alibre Design oraz innych programach CAD jest tworzenie szkiców w pełni zdefiniowanych. Tworząc taki szkic mamy pewność, przypisaliśmy wszystkie niezbędne wymiary do opisu elementu. Ponadto taki szkic nie może być przypadkowo zmieniony na przykład przez