Wstrzymanie dostępu do serwera licencji Flexera skutkuje brakiem możliwości ponownej aktywacji oprogramowania Geomagic Design.

Jak bardzo mnie to dotyczy? Czy mogę w dalszym ciągu używać mojego oprogramowania?