Mam część blaszaną w formacie STEP, chciałbym ją rozgiąć i uzyskać jej zarys. Czy mogę to zrobić w Alibre?

Alibre Design posiada potężne narzędzie do konwersji modelu bryłowego w model blaszany. Wszystkie części bryłowe stworzone w Alibre i zaimportowane można przekształcić na element blaszany i wykorzystać możliwości środowiska do projektowania elementów blaszanych, aby rozgiąć nasz model i otrzymać płaski arkusz blachy gotowy do wycięcia.