1. Home
  2. Docs
  3. Tworzenie i analiza szkicu
  4. Kopiowanie szkicu

Kopiowanie szkicu

Kopiuje szkic z płaszczyzny X-Y na płaszczyznę Y-Z.

 

MyPart = Part('MyPart')
Sketch1 = MyPart.AddSketch('Sketch1', MyPart.GetPlane('Płaszczyzna XY'))
Sketch1.AddLines([0, 10, 0, 0, 10, 0, 10, 10], False)
Sketch1.AddArcCenterStartAngle(5, 10, 10, 10, 180, False)

Sketch2 = MyPart.AddSketch('Sketch2', MyPart.GetPlane('Płaszczyzna YZ'))
Sketch2.CopyFrom(Sketch1)