1. Home
  2. Docs
  3. Tworzenie i analiza szkicu
  4. Tworzenie szkicu 3D za pomocą linii Spline i łuku

Tworzenie szkicu 3D za pomocą linii Spline i łuku

Pokazuje jak wygenerować szkic 3D, składający się z linii Spline stworzonej za pomocą trzech punktów, przechodzącej w łuk.

 

Units.Current = UnitTypes.Inches

P = Part('My Part')

# create 3d spline from a set of interpolation points
Path = P.Add3DSketch('Path')
Points = [0.6, -0.6625, 0.0]
Points.extend([0.6, -0.6625, -0.2175])
Points.extend([0.6, -0.8125, -0.6795])
Path.AddBspline(Points)

# arcs are counter clockwise, so to get a clockwise arc the start and end points are swapped
Path.AddArcCenterStartEnd(-5.6634, -3.92, -0.6795, 0.6, -7.0275, -0.6795, 0.6, -0.8125, -0.6795)