1. Home
  2. Docs
  3. Tworzenie i analiza szkicu
  4. Wielobok opisany na okręgu

Wielobok opisany na okręgu

 

Wieloboki w Alibre Design mogą być opisane na okręgu lub wpisane w okrąg. Opisane na okręgu używane są zwykle do tworzenia łbów śrub. Wówczas okrąg zwany jest wpisanym. Ten skrypt pokazuje jak naszkicować wielobok  przez zdefiniowanie średnicy okręgu wpisanego.

 

import math

# diameter of circle that fits inside polygon
Diameter = 100
# number of sides
Sides = 6

# calculate exterior diameter of polygon
EDia = Diameter / math.cos(math.pi / Sides)

# create part, create polygon sketch, extrude
P = Part('Hex')
S = P.AddSketch('Hexagon', P.GetPlane('Płaszczyzna XY'))
S.AddPolygon(0, 0, EDia, Sides, False)
P.AddExtrudeBoss('Hex Head', S, 10, False)