1. Home
  2. Docs
  3. Tworzenie i analiza szkicu
  4. Profil i ścieżka wyciągnięcia

Profil i ścieżka wyciągnięcia

 

Ten skrypt tworzy płynną ścieżkę dla rury za pomocą szkicu 3D, następnie koło na jej końcu w celu zdefiniowania profilu do wyciągnięcia. Wyciągnięcie może być ukończone ręcznie.

 

# create the part and get the yz plane
MyPart = Part('Test')
YZPlane = MyPart.GetPlane('Płaszczyzna YZ')

# create the route for the pipe
PipeRoute = MyPart.Add3DSketch('Pipe Route')
PipeRoute.AddBspline([0, 0, 0,    5, 0, 0,    10, 5, 5,    15, 10, 5,    15, 15, 15])

# create the pipe profile as a circle on the yz plane
StartProfile = MyPart.AddSketch('Start Profile', YZPlane)
StartProfile.AddCircle(0, 0, 5, False)