1. Home
  2. Docs
  3. Tworzenie i analiza szkicu
  4. Skalowanie szkicu

Skalowanie szkicu

 

 

Tworzy kopię szkicu i skaluje go do 50% rozmiaru początkowego.

*Dla tego przykładu należy mieć otworzoną już część o nazwie „TEST ROOM scaled” (załącznik poniżej)

TEST ROOM Scaled.AD_PRT

 

Units.Current = UnitTypes.Inches

TestRoom = Part('TEST ROOM Scaled', False)
OriginalSketch = TestRoom.GetSketch('Sketch<1>')

# currently 8.25' wide, need it to be 4.125'
ScaleFactor = 4.125 / 8.25 * 100.0

ScaledSketch = TestRoom.AddSketch('Scaled', TestRoom.GetFace('Face<6>'))
ScaledSketch.CopyFrom(OriginalSketch, 0, 0, 0, 8.25, 0, 0, 0, ScaleFactor)