Publikuj do Acrobat PDF źle zapisuje rysunek, co zrobić?

Jeżeli nasz rysunek jest tworzony na formatce większej nic domyślny arkusz A4 to narzędzie Publikuj do PDF może przyciąć widok rysunku do właśnie tego formatu. Aby sobie z tym poradzić można publikować nasz rysunek za pomocą standardowego narzędzia drukuj. Ustawić

Czy mogę zmienić automatyczne oznaczenie otworu?

Tak. Alibre Design daje taką możliwość. Aby zmienić automatyczne oznaczenie otworu należy najpierw je wstawić a następnie dwukrotnie kliknąć w oznaczenie aby przejść do edycji. Aby wstawić oznaczenie otworu należy kliknąć w dowolne miejsce w obszarze widoku części i z

Jak mogę zmienić wymiar na dowolny?

Czasami może zdarzyć się, że chcemy na szybko zmienić wymiar elementu na rysunku 2D lub też stworzyć rysunek z wymiarami opisanymi przez zmienne. W Alibre wartość wymiaru domyślnie przypisana jest do wartości odczytanej bezpośrednio z modelu.     Jak widać