Publikuj do Acrobat PDF źle zapisuje rysunek, co zrobić?

Jeżeli nasz rysunek jest tworzony na formatce większej nic domyślny arkusz A4 to narzędzie Publikuj do PDF może przyciąć widok rysunku do właśnie tego formatu. Aby sobie z tym poradzić można publikować nasz rysunek za pomocą standardowego narzędzia drukuj. Ustawić prawidłowy rozmiar arkusza i wydrukować do PDF.

Drugim sposobem, które pomoże naprawić ten błąd będzie zmiana aktywnego kreatora PDF na inny niż Microsoft Print To PDF. Innym kreatorem PDF jest darmowy PDF Creator. Jeżeli nie jest on zainstalowany na komputerze można to zrobić a następnie zmienić aktywny kreator PDF na PDF Creator. Aby zmienić aktywny kreator PDF należy wejść do Opcji programu, a następnie w zakładce PDF wybrać aktywny kreator PDF.

 

PDF Creator będzie teraz poprawnie dobierał arkusz rysunku 2D i narzędzie Publikuj do PFD będzie działać poprawnie.